کمترین: 
59.2
بیشترین: 
59.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.2
زمان: 
9/22 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 آذر 1397 , 59.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/22 16:32","price":59.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398