کمترین: 
1244.63
بیشترین: 
1246.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1244.76
زمان: 
9/22 13:30
قیمت اونس طلا امروز 22 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 آذر 1397 , 1244.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/22 02:00","price":1245.70},{"date":"1397/09/22 02:30","price":1245.67},{"date":"1397/09/22 05:00","price":1245.34},{"date":"1397/09/22 05:30","price":1244.67},{"date":"1397/09/22 08:00","price":1244.63},{"date":"1397/09/22 08:30","price":1244.70},{"date":"1397/09/22 11:00","price":1245.38},{"date":"1397/09/22 11:30","price":1246.11},{"date":"1397/09/22 12:00","price":1246.22},{"date":"1397/09/22 12:30","price":1245.84},{"date":"1397/09/22 13:00","price":1246.13},{"date":"1397/09/22 13:30","price":1244.76}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398