کمترین: 
92.1
بیشترین: 
93.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92.44
زمان: 
9/22 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 آذر 1397 , 92.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/22 02:00","price":93.33},{"date":"1397/09/22 05:00","price":92.41},{"date":"1397/09/22 08:00","price":92.1},{"date":"1397/09/22 11:00","price":92.23},{"date":"1397/09/22 14:00","price":92.1},{"date":"1397/09/22 17:00","price":93},{"date":"1397/09/22 20:00","price":93.01},{"date":"1397/09/22 23:00","price":92.44}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398