کمترین: 
3464.7
بیشترین: 
3539.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3483.6
زمان: 
9/22 23:00
قیمت بیت کوین امروز 22 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 آذر 1397 , 3483.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/22 02:00","price":3539.6},{"date":"1397/09/22 05:00","price":3521.8},{"date":"1397/09/22 08:00","price":3480.3},{"date":"1397/09/22 11:00","price":3464.7},{"date":"1397/09/22 14:00","price":3485.7},{"date":"1397/09/22 17:00","price":3505.5},{"date":"1397/09/22 20:00","price":3501},{"date":"1397/09/22 23:00","price":3483.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398