طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
dsعنوان 0 11/29 01:10
اونس طلا 1347.30 1348.84 182.85 11/28 01:50
گرم طلا ۱۸ 146022 149370 146022 11/28 19:25
گرم طلا ۲۴ 194694 199158 194694 11/28 19:25
مثقال / عیار جهانی 691846 692513 691846 11/28 01:50
مثقال / حواله جهانی 673547 674196 256400 11/28 01:50
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  1499500 1517000 1494000 11/28 19:30
سکه امامی خرده فروشی 1518500 1569800 1518500 11/28 19:18
نیم سکه خرده فروشی 759500 766000 759500 11/28 18:42
ربع سکه خرده فروشی 459000 464500 459000 11/28 18:42
سکه گرمی خرده فروشی 310000 312000 310000 11/28 18:42
تمام سکه تاریخ پایین 715.1 1309000 0 8/4 22:30
سکه بهار آزادی 1501000 1516000 1490000 11/28 19:30
سکه امامی 1515500 1566750 1515500 11/28 19:18
نیم سکه 758000 764000 758000 11/28 18:42
ربع سکه 457000 462500 457000 11/28 18:42
سکه گرمی 309000 311000 309000 11/28 18:42
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 631500 646000 631500 11/28 19:25
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1396