برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/13 00:00","price":0},{"date":"1396/11/15 12:00","price":61900000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":63500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":64000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1396