مزدا3 آپشنال

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":139000000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":140000000},{"date":"1396/11/16 12:00","price":140500000},{"date":"1396/11/22 12:00","price":144000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":145000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":146000000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":148000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1396