زوتی - Z300

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":49500000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":49900000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":50900000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":51500000}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1396