قیمت دینار بحرین در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
8681.5
بیشترین: 
8681.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8681.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":8681.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1396