هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":182000000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":184000000},{"date":"1396/05/25 12:00","price":185000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":193000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":199000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":200000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":202000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":201000000},{"date":"1396/06/26 12:00","price":200000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1396