رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":112000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":111000000},{"date":"1396/06/07 00:00","price":112000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":114000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396