هیوندای I20 جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":86000000},{"date":"1396/05/10 12:00","price":88000000},{"date":"1396/05/10 12:00","price":87000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":88000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":89000000},{"date":"1396/07/02 00:00","price":89300000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":89800000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آذر 1396