هیوندای I10 جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":70500000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":71500000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":72000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1396