لیفان 820

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":88500000},{"date":"1396/06/19 12:00","price":90000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":91300000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":91500000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1396