جک S5 دنده ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":84000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":86000000},{"date":"1396/06/19 12:00","price":86500000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":86000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396