جک J5 اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":65000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":64700000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":65000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":64800000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1396