رنو پارس تندر

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":42700000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":43000000},{"date":"1396/05/12 12:00","price":43100000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":42800000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":42900000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":42500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":42600000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":43000000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":42700000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":42200000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1396