وانت زامیاد 24

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":33000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":33500000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":33700000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":33900000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":34300000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1396