سایپا SE 131 ( سفید )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":21200000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":21400000},{"date":"1396/05/12 12:00","price":21500000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":21400000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":21500000},{"date":"1396/05/30 00:00","price":21600000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":21700000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":21800000},{"date":"1396/06/29 00:00","price":21600000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1396