سایپا 151 SE

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":19000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":19600000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":20000000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1396