ساینا EX (سفید)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":28200000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":28300000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":28200000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":28400000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1396