پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":38200000},{"date":"1396/04/23 12:00","price":38300000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":38800000},{"date":"1396/05/12 12:00","price":39000000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":39200000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":39100000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":38800000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":39100000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":39200000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":39300000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1396