هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":90100000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":91000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":91300000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":91500000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":91700000},{"date":"1396/07/06 00:00","price":91500000},{"date":"1396/07/07 00:00","price":91300000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396