سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":140000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":140500000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":141000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":140000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1396