سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":140000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":140500000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":141000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":140000000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":139500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":141000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396