سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":40600000},{"date":"1396/04/23 12:00","price":40500000},{"date":"1396/05/12 12:00","price":40700000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":40900000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":41000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":41200000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":41300000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":41500000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1396