سمند SE . کد 57310

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":29000000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":29100000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":29300000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آذر 1396