سمند EF7 . کد 29212

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":32300000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":32200000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":32100000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":32400000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":32600000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":32700000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":32800000},{"date":"1396/06/29 00:00","price":32700000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1396