رنو کپچر 2016

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":111000000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":109000000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":107000000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":108000000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":109000000},{"date":"1396/07/06 00:00","price":110000000},{"date":"1396/07/17 00:00","price":111000000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":112000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396