رنو تندر پلاس اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":51000000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":51100000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":51500000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":51200000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":51000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":50800000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":50600000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1396