رانا LX

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":34000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":34400000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":34000000},{"date":"1396/07/05 00:00","price":35100000},{"date":"1396/07/12 00:00","price":35800000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1396