دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46800000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":46500000},{"date":"1396/05/11 12:00","price":46100000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":45800000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":45900000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":45600000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":45500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":45400000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":45600000},{"date":"1396/06/29 00:00","price":45700000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1396