طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
اونس طلا 1250.01 1251.15 1247.19 9/20 12:35
گرم طلا ۱۸ 128915 129123 128546 9/20 12:25
گرم طلا ۲۴ 171885 172162 171393 9/20 12:25
مثقال / عیار جهانی 550355 551070 547840 9/20 12:35
مثقال / حواله جهانی 551269 552029 548622 9/20 12:35
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  1370000 1370000 1370000 9/20 11:54
سکه امامی خرده فروشی 1420300 1421300 1420300 9/20 11:54
نیم سکه خرده فروشی 703000 703000 703000 9/20 12:06
ربع سکه خرده فروشی 404000 404000 404000 9/20 12:06
سکه گرمی خرده فروشی 265000 265000 265000 9/19 16:42
تمام سکه تاریخ پایین 715.1 1309000 0 8/4 22:30
سکه بهار آزادی 1368000 1368000 1368000 9/20 12:18
سکه امامی 1416500 1419000 1409500 9/20 12:24
نیم سکه 704000 704000 702000 9/20 12:18
ربع سکه 402700 402700 402700 9/20 12:18
سکه گرمی 265000 265000 265000 9/19 17:06
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 558400 559300 556800 9/20 12:25
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1396