4213
-1.00
5054
4.00
1250.01
0.20
1416000
-500.00
704000
2000.00
128915
23.00
63.24
0.02
{"date":"1396/09/20 11:30","price":4214},{"date":"1396/09/20 11:40","price":4216},{"date":"1396/09/20 11:50","price":4213},{"date":"1396/09/20 12:10","price":4214},{"date":"1396/09/20 12:20","price":4213}
{"date":"1396/09/20 02:40","price":1247.97},{"date":"1396/09/20 02:45","price":1248.34},{"date":"1396/09/20 02:50","price":1248.36},{"date":"1396/09/20 02:55","price":1248.78},{"date":"1396/09/20 03:00","price":1248.74},{"date":"1396/09/20 03:05","price":1249.01},{"date":"1396/09/20 03:10","price":1248.70},{"date":"1396/09/20 03:15","price":1248.51},{"date":"1396/09/20 03:20","price":1248.37},{"date":"1396/09/20 03:25","price":1248.62},{"date":"1396/09/20 03:30","price":1248.72},{"date":"1396/09/20 03:40","price":1248.84},{"date":"1396/09/20 03:45","price":1248.74},{"date":"1396/09/20 03:50","price":1248.72},{"date":"1396/09/20 03:55","price":1248.61},{"date":"1396/09/20 04:00","price":1248.57},{"date":"1396/09/20 04:05","price":1248.62},{"date":"1396/09/20 04:10","price":1248.63},{"date":"1396/09/20 04:20","price":1247.97},{"date":"1396/09/20 04:25","price":1248.09},{"date":"1396/09/20 04:30","price":1247.36},{"date":"1396/09/20 04:35","price":1247.19},{"date":"1396/09/20 04:40","price":1247.94},{"date":"1396/09/20 04:45","price":1247.74},{"date":"1396/09/20 04:50","price":1247.54},{"date":"1396/09/20 04:55","price":1247.78},{"date":"1396/09/20 05:00","price":1247.90},{"date":"1396/09/20 05:10","price":1247.87},{"date":"1396/09/20 05:15","price":1248.08},{"date":"1396/09/20 05:20","price":1247.97},{"date":"1396/09/20 05:30","price":1248.37},{"date":"1396/09/20 05:35","price":1248.19},{"date":"1396/09/20 05:40","price":1247.99},{"date":"1396/09/20 05:50","price":1248.13},{"date":"1396/09/20 06:00","price":1248.26},{"date":"1396/09/20 06:05","price":1248.56},{"date":"1396/09/20 06:10","price":1248.44},{"date":"1396/09/20 06:15","price":1248.43},{"date":"1396/09/20 06:20","price":1248.24},{"date":"1396/09/20 06:25","price":1248.53},{"date":"1396/09/20 06:30","price":1248.44},{"date":"1396/09/20 06:35","price":1248.36},{"date":"1396/09/20 06:40","price":1248.85},{"date":"1396/09/20 07:00","price":1248.63},{"date":"1396/09/20 07:05","price":1248.55},{"date":"1396/09/20 07:15","price":1248.39},{"date":"1396/09/20 07:20","price":1248.38},{"date":"1396/09/20 07:25","price":1248.57},{"date":"1396/09/20 07:30","price":1248.68},{"date":"1396/09/20 07:35","price":1248.66},{"date":"1396/09/20 07:40","price":1248.64},{"date":"1396/09/20 07:45","price":1248.54},{"date":"1396/09/20 07:50","price":1248.47},{"date":"1396/09/20 07:55","price":1248.87},{"date":"1396/09/20 08:00","price":1248.47},{"date":"1396/09/20 08:05","price":1248.45},{"date":"1396/09/20 08:10","price":1248.55},{"date":"1396/09/20 08:15","price":1248.62},{"date":"1396/09/20 08:20","price":1248.76},{"date":"1396/09/20 08:25","price":1248.74},{"date":"1396/09/20 08:30","price":1248.78},{"date":"1396/09/20 08:35","price":1249.14},{"date":"1396/09/20 08:40","price":1248.76},{"date":"1396/09/20 08:45","price":1248.84},{"date":"1396/09/20 08:50","price":1248.94},{"date":"1396/09/20 08:55","price":1248.97},{"date":"1396/09/20 09:00","price":1249.27},{"date":"1396/09/20 09:05","price":1249.38},{"date":"1396/09/20 09:10","price":1249.46},{"date":"1396/09/20 09:15","price":1249.85},{"date":"1396/09/20 09:20","price":1249.56},{"date":"1396/09/20 09:25","price":1249.45},{"date":"1396/09/20 09:30","price":1249.65},{"date":"1396/09/20 09:35","price":1249.35},{"date":"1396/09/20 09:40","price":1249.51},{"date":"1396/09/20 09:45","price":1250.37},{"date":"1396/09/20 09:50","price":1250.32},{"date":"1396/09/20 09:55","price":1250.27},{"date":"1396/09/20 10:00","price":1250.20},{"date":"1396/09/20 10:05","price":1249.88},{"date":"1396/09/20 10:15","price":1250.03},{"date":"1396/09/20 10:20","price":1249.78},{"date":"1396/09/20 10:25","price":1249.99},{"date":"1396/09/20 10:30","price":1249.88},{"date":"1396/09/20 10:35","price":1250.38},{"date":"1396/09/20 10:40","price":1250.78},{"date":"1396/09/20 10:45","price":1250.68},{"date":"1396/09/20 10:50","price":1250.95},{"date":"1396/09/20 10:55","price":1251.15},{"date":"1396/09/20 11:00","price":1250.61},{"date":"1396/09/20 11:05","price":1250.12},{"date":"1396/09/20 11:10","price":1250.10},{"date":"1396/09/20 11:15","price":1249.89},{"date":"1396/09/20 11:20","price":1249.81},{"date":"1396/09/20 11:30","price":1249.83},{"date":"1396/09/20 11:35","price":1249.41},{"date":"1396/09/20 11:40","price":1248.94},{"date":"1396/09/20 11:50","price":1250.12},{"date":"1396/09/20 11:55","price":1249.85},{"date":"1396/09/20 12:05","price":1250.18},{"date":"1396/09/20 12:15","price":1249.83},{"date":"1396/09/20 12:20","price":1249.62},{"date":"1396/09/20 12:25","price":1249.81},{"date":"1396/09/20 12:35","price":1250.01}
{"date":"1396/09/20 10:06","price":1409500},{"date":"1396/09/20 10:42","price":1410700},{"date":"1396/09/20 10:48","price":1411700},{"date":"1396/09/20 10:54","price":1412200},{"date":"1396/09/20 11:00","price":1412500},{"date":"1396/09/20 11:06","price":1413000},{"date":"1396/09/20 11:12","price":1416500},{"date":"1396/09/20 11:18","price":1417000},{"date":"1396/09/20 11:24","price":1417500},{"date":"1396/09/20 11:30","price":1418000},{"date":"1396/09/20 11:36","price":1419000},{"date":"1396/09/20 11:42","price":1418500},{"date":"1396/09/20 11:48","price":1416500},{"date":"1396/09/20 12:00","price":1417500},{"date":"1396/09/20 12:06","price":1415000},{"date":"1396/09/20 12:12","price":1415500},{"date":"1396/09/20 12:18","price":1416000},{"date":"1396/09/20 12:24","price":1416500},{"date":"1396/09/20 12:36","price":1416000}
{"date":"1396/09/20 10:05","price":128546},{"date":"1396/09/20 11:10","price":128984},{"date":"1396/09/20 11:15","price":128961},{"date":"1396/09/20 11:20","price":129030},{"date":"1396/09/20 11:30","price":129077},{"date":"1396/09/20 11:35","price":129054},{"date":"1396/09/20 11:40","price":129123},{"date":"1396/09/20 11:50","price":129054},{"date":"1396/09/20 11:55","price":129007},{"date":"1396/09/20 12:05","price":128984},{"date":"1396/09/20 12:15","price":128961},{"date":"1396/09/20 12:20","price":128892},{"date":"1396/09/20 12:25","price":128915}
{"date":"1396/09/20 05:00","price":63.16},{"date":"1396/09/20 05:32","price":63.12},{"date":"1396/09/20 06:08","price":63.09},{"date":"1396/09/20 06:32","price":63.11},{"date":"1396/09/20 07:00","price":63.09},{"date":"1396/09/20 07:32","price":63.13},{"date":"1396/09/20 08:32","price":63.16},{"date":"1396/09/20 09:00","price":63.12},{"date":"1396/09/20 10:00","price":63.23},{"date":"1396/09/20 10:32","price":63.28},{"date":"1396/09/20 11:00","price":63.37},{"date":"1396/09/20 11:32","price":63.4},{"date":"1396/09/20 12:08","price":63.22},{"date":"1396/09/20 12:32","price":63.24}

آخرین قیمت های ارز، سکه، طلا، موبایل، نفت و خودرو

ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان
دلار 4207 1.00 9/19 16:50
ریال عربستان 1113 8.00 9/19 12:10
یورو 5054 7.00 9/20 10:30
ریال قطر 1120 10.00 9/19 12:10
پوند 5816 2.00 9/20 10:30
ریال عمان 10850 -60.00 9/19 12:20
درهم امارات 1165 1.00 9/19 12:30
دینار عراق 3.4 0.10 9/19 12:00
لیر ترکیه 1127 1.00 9/20 10:20
دینار بحرین 11025 75.00 9/19 12:10
یوان چین 655 -1.00 9/20 10:10
لیر سوریه 13 3.00 9/19 12:20
ین ژاپن 3.8 -33.60 9/19 12:00
روپیه هند 65 1.00 9/18 13:10
دلار کانادا 3396 -1.00 9/20 10:30
روپیه پاکستان 40 1.00 9/14 12:00
دلار استرالیا 3292 -1.00 9/20 10:30
دلار سنگاپور 3110 10.00 9/19 12:10
دلار نیوزیلند 3000 36.00 9/13 12:40
دلار هنگ کنگ 550 1.00 9/19 12:20
فرانک سوئیس 4372 -1.00 9/19 15:30
رینگیت مالزی 1061 -1.00 9/19 15:00
افغانی 60 1.00 9/14 12:00
بات تایلند 136 1.00 9/18 13:10
کرون سوئد 505 2.00 9/20 10:10
روبل روسیه 71 -3.00 9/19 12:10
کرون دانمارک 665 2.00 9/20 10:10
منات آذربایجان 2555 -3.00 9/19 15:50
کرون نروژ 507 2.00 9/20 10:10
درام ارمنستان 9 1.00 6/19 14:10
دینار کویت 13825 25.00 9/19 12:10
لاری گرجستان 1640 -5.00 9/19 15:00
طلا قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1250.78 0.40 9/20 10:40
گرم طلا ۱۸ 128546 23.00 9/20 10:05
گرم طلا ۲۴ 171393 31.00 9/20 10:05
سکه قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 1364000 5000.00 9/18 13:42
سکه امامی 1410700 1200.00 9/20 10:42
نیم سکه 701000 -2000.00 9/19 17:06
ربع سکه 399700 -3000.00 9/19 17:06
سکه گرمی 265000 -1000.00 9/19 17:06
نفت و انرژی قیمت زنده تغییر زمان
نفت سبک 57.23 0.10 9/20 10:00
نفت برنت 63.28 0.05 9/20 10:32
نفت اوپک 60.73 -0.14 9/18 12:00
ارز دیجیتال قیمت زنده تغییر زمان
اتریوم Ethereum 457.87 0.57 9/20 10:30
بیت کوین 16652 277.00 9/20 10:30
عنوان قیمت کارخانه قیمت بازار
ولوو XC90 تیپ Momentum 450000000 540000000
ولوو XC90 تیپ R-Design 550000000 660000000
میتسوبیشی اوتلندر 2017 - تیپ 3 - 210000000
میتسوبیشی اوتلندر 2017 - تیپ 5 233400000 224000000
کیا اپتیما JF فول GT - 201000000
کیا اپتیما JF فول GT + رادار - 208000000
کیا سراتو 2.0 - فول 2017 + رادار - 156000000
بی‌ام و 730LI تیپ Intelligent 834000000 850000000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 284000000 285000000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 294000000 294000000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 529000000 530000000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 544000000 548000000
بی‌ام و 530 تیپ Superior 28E 549000000 560000000
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 574000000 581000000
ولوو XC90 تیپ Inscription 600000000 680000000
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 499000000 510000000
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 499000000 510000000
رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE 114000000 114000000
رنو تلیسمان 2017 201000000 203000000
هیوندای اکسنت 2017 - 109000000
ام جی GT مدل 2017 115000000 112000000
هوندا CRV تیپ Touring 260000000 251000000
هوندا CRV تیپ EXL 240000000 235000000
هوندا آکورد تیپ EX-B 220000000 216000000
دی اس DS3 مدل 2017 148500000 145000000
دی اس DS4 کراس‌بک 2017 187500000 188000000
سئات لئون / آئودی 154100000 175000000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 449000000 456000000
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT 236649000 283000000
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 - 158000000
لکسوس NX200 T هفت کلید - 360000000
بنز E250 نیوفیس 2017 - 700000000
دی‌اس 5LS مدل 2017 199500000 200000000
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس دوایربگ 2017 - 143000000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 619000000 625000000
ولوو V40 R-Design 259300000 220000000
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 429000000 445000000
کیا پیکانتو 2016 75153000 75000000
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 - 210000000
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 357000000 375000000
بنز GLA45 فول 2016 - 600000000
دی‌اس DS5 مدل 2015 207000000 207000000
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 147226000 156000000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 629000000 650000000
ولوو XC90 - Inscription مدل 2017 575000000 610000000
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 484000000 469000000
کیا پیکانتو 2017 - 89000000
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 - 247000000
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 2017 398000000 393000000
بنز GLA45 فول 2017 - 640000000
عنوان قیمت کارخانه قیمت بازار
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) 40134000 40000000
پژو پارس اتوماتیک . TU5 - 51500000
رنو تندر E1 - 36400000
رنو تندر E2 38860000 39500000
پژو پارس اتوماتیک . ZF 45331000 54000000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 57500000 59200000
هیوندای اکسنت 97900000 109000000
پژو 2008 103994000 121000000
چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport) 96400000 95000000
چری تیگو 7 (Excellent) 127900000 128600000
جیلی GC6 اتوماتیک 47800000 48600000
MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent) 49850000 50000000
هیوندای سوناتا LF 199900000 205000000
پژو 301 94992000 94000000
رنو پارس تندر + مولتی مدیا 41800000 42500000
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 33694000 33900000
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا 53800000 56200000
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا 56300000 57800000
بسترن B50F 77000000 77000000
دنا پلاس با موتور EF7 48052000 53300000
پژو 508 185000000 183000000
رنو تندر پلاس دنده‌ای 40834000 44600000
MVM 110 S / لاکچری 34500000 32000000
چری آریزو 5 (Excellent) 77790000 75500000
لیفان X50 - دنده ای 49150000 46500000
رنو کپچر 2016 - 112000000
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک 45524000 46000000
پژو GLX 405 . کد 25634 29669000 30200000
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) - 27800000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 56179000 58300000
MVM 110 S / کامفورت 32000000 28300000
چری آریزو 5 (Luxury) 71600000 72000000
لیفان X60 - اتوماتیک 68350000 66000000
رنو کپچر 2017 119900000 115900000
رانا LX 34591000 35800000
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 32394000 31700000
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) 27875000 27800000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 91145000 92500000
MVM 315 صندوقدار 46200000 43000000
چری تیگو 5 جدید (Excellent) 101400000 98000000
لیفان X60 دنده ای 61460000 55000000
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 31790000 32500000
رنو تندر پیکاپ 35623000 36000000
پژو SLX 405 . کد 22009 31473000 32700000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) - 26900000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) 99158000 99200000
برلیانس H220 دنده‌ای 39900000 40400000
MVM 315 هاچ بک 46200000 43000000
چری تیگو 5 جدید (Luxury) 95400000 92000000
هیوندای I10 جدید 72150000 73000000
موبایل قیمت زنده
Apple iPhone 6 - 16GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 - 16 گیگابایت 2012500
Apple iPhone 5 - 16GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 - 16 گیگابایت 730000
Apple iPhone 6 Plus - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 پلاس - 64 گیگابایت 2760000
Apple iPhone 7 Plus 32GB Mobile Phone گوشي موبايل تک سيم‌کارت اپل مدل iPhone 7 Plus ظرفيت 32 گيگابايت 3390000
Apple iPhone 6 - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 - 64 گیگابایت 2385000
Apple iPhone 7 Plus 32GB گوشی موبایل اپل ایفون 7 پلاس ظرفیت 32 گیگابایت 3854500
Apple iPhone 7 Plus اپل آیفون 7 پلاس 4425000
Apple iPhone 6s Plus 64GB گوشی موبایل اپل مدل iPhone 6s Plus - ظرفیت 64 گیگابایت 3315000
Apple iPhone 5c - 32GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 سی - 32 گیگابایت 5650000
Apple iPhone 6s 64GB گوشی موبایل اپل مدل iPhone 6s - ظرفیت 64 گیگابایت 2445000
Apple iPhone 5s - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 اس - 64 گیگابایت 2870000
HTC One M8 Dual SIM - 16GB گوشی موبایل اچ تی سی وان ام8 دو سیم کارت - 16 گیگابایت 870000
HTC Desire 310 گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 310 335000
HTC One X9 Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی مدل One X9 دو سیم کارت 8545000
HTC Desire 320 - 4GB گوشی موبایل اچ‌تی‌سی Desire 320 - ظرفیت 4 گیگابایت 430000
HTC One E9 Plus گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E9 Plus 9025000
HTC ONE M9 PLUS SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل M9 PLUS 11890000
HTC One X9 اچ تی سی وان مدل X9 8545000
HTC One S9 اچ تی سی ون S9 8070000
HTC Windows Phone 8S گوشی موبایل اچ تی سی ویندوز فون 8 اس 325000
HTC ONE M9 SINGLE SIM 64GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل M9 64G 1275000
HTC Desire 320 - 8GB گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل Desire 320 - ظرفیت 8 گیگابایت 2980000
HTC One M9 گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One M9 11250000
HTC Google Nexus One گوشی موبایل اچ تی سی گوگل نکسوس وان 39000
HTC Desire 728 Dual Sim موبایل اچ تی سی Desire728 6120000
HTC Desire 530 گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 530 5175000
HTC One E9 Plus Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E9 Plus دو سیم کارت 9515000
HTC One mini گوشی موبایل اچ تی سی وان مینی 470000
HTC One E8 Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E8 دو سیم کارت 5695000
HTC Desire 500 Dual Sim گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 500 دو سیم کارت 590000
HTC Desire 620G Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 620G دو سیم کارت 4275000
HTC Explorer گوشی موبایل اچ تی سی اکسپلورر 220000
HTC ONE A9 SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل A9 9570000
HTC Desire 300 گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 300 310000
HTC Desire 826 گوشی موبایل اچ تی سی Desire 826 5925000
HTC Radar گوشی موبایل اچ تی سی رادار 225000
HTC Desire 526G Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل Desire 526G دو سیم کارت 3750000
HTC Desire 820 mini LTE Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 820 مینی با قابلیت 4 جی دو سیم کارت 399000
HTC Desire 700 Dual Sim گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 700 دوال سیم 599000
HTC Desire 828 LTE 16GB Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 828 با قابلیت 4جی 16 گیگابایت دو سیم کارت 6300000
HTC One E8 گوشی موبایل اچ تی سی وان ای8 5750000
HTC One M8 Mini 2 گوشی موبایل اچ تی سی وان ام 8 مینی 2 1010000
HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts گوشی موبایل اچ تی سی Desire 820s D820ts دو سیم کارت 5370000
HTC Desire 620 dual sim گوش موبایل اچ تی سی Desire 620 دوسیم 365000
HTC Desire 728G Dual SIM - 16GB گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 728G دو سیم کارت - 16 گیگابایت 5660000
HTC One X9 LTE 32GB Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی وان ایکس 9 با قابلیت 4 جی 32 گیگابایت دو سیم کارت 8545000
HTC One ME Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One ME دو سیم کارت 8150000
HTC ONE M9 SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی M9 32G 1400000
HTC One M8 EYE گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One M8 EYE - ظرفیت 16 گیگابایت 7990000
HTC Wildfire S گوشی موبایل اچ تی سی وایلد فایر اس 300000
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1396